Sunday, January 05, 2014

புதிய இடத்தில் சில படங்கள்

ஜன்னலில் மழை முத்துகள் 
சிங்கம் செய்த கரடி 
Add caption
சுவிஸ் நிலா 
விளக்கு அலங்காரம் 
தரைவிரிப்புக் கடையில் 
அமீரக்ப் பூங்கா
Add caption


புகைப்படங்களுக்காகவும் ஒரு பதிவு வேண்டுமே.
Posted by Picasa