Monday, February 07, 2011

அன்பு..... பிப்ரவரி புகைப்படம்

எங்கள் குடும்பம்னு சொல்றாங்களா:0).

அதுக்குள்ள விழா முடிந்து விட்டதா!
ஆர்கே எம்வி  யா போத்தீஸா.
ஒரு நிமிஷம் இரும்மா. சரி செய்து கொடுக்கறேன்.
நிஜமாவா  போட்டிக்கா  நாங்களா??
புகைப்படங்களுக்காகவும் ஒரு பதிவு வேண்டுமே.